Esogu.net MönüŞifremi Unuttum?
KAYIT OLUN
Kısayollar
Yeni üyeler
Reklam

Esogu.net PR 4
Bu alana reklam vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz Esogu.net +GooglePlus
Bugün Girenler
(Gece 00:00 itibariyle)
Esogülü
Bugün kimse girmemiş

Esogu.net içeriklerini öğrencilerin oluşturduğunu ve kontrol ettiğini biliyor muydunuz ?
Esogu.net'te kendi blog sayfanı dilediğin gibi hazırlayabilirsin.

İçeride;
26 Öğrenci
4 0 Gizli
3 Yöneteci

Esogu Harici Giremez

17,5 Yaş ve Üzeri İçin

Kısayollar

ÜNİVERSİTE KENTİ ESKİŞEHİR

Karayolu ile İstanbul'a dört, Başkent Ankara'ya iki buçuk saat uzaklıkta bulunan ve demiryolu ağının merkezi durumunda olan Eskişehir'e, Türkiye'nin her yerinden kolaylıkla ulaşılabilir. 600.000 nüfusu olan Eskişehir, iki üniversitesi, gelişmiş sanayisi, geniş kültürü ve modern tarımı ile Türkiye'nin büyük kentleri arasındadır. Üniversitelerin olanaklarından başka, kent içinde 3 sinemada 13 salon, Şehir Tiyatrolarının sahnelendiği 3 tiyatroda 4 sahne, 1 opera ve bale salonu ile 2 kültür merkezi bulunmaktadır. Eskişehir toprakları, günümüze kadar pek çok uygarlığı barındırmıştır. Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının önemli yerleşim merkezlerinden biri olan ve adını da bu tarihi geçmişinden alan Eskişehir'de bütün bu dönemlerin izlerini görmek mümkündür.Bereketin simgesi olan Ana Tanrıça Kibele kültü Eskişehir'den Anadolu'ya ve dünya'ya yayılmıştır. Seyit Battal Gazi Eskişehir'de iz bırakmış ünlü bir Türk kahramanıdır. Büyük ozan Yunus Emre, insanlığı sevgi ve hoşgörüye davet ederken, Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz

diyerek tüm dünyaya Eskişehir'den seslenmiştir. Fıkraları dillerden düşmeyen mizah ustası ve halk bilgesi Nasreddin Hoca, yaşamının büyük bir bölümünü Eskişehir'de geçirmiştir.

Eskişehir, aynı zamanda önemli sanayi ve ticaret merkezleri, gezi ve mesire yerleri, kaplıcaları ve tarihi kalıntıları ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Ayrıca "Beyaz Altın" olarak bilinen lületaşının (meerschaum) yurdumuzda çıkarıldığı tek merkezdir. Bu maden, lületaşı ustalarınca şehrimizde bulunan atölyelerde işlenerek çeşitli hediyelik eşyalara dönüştürülmektedir. Eskişehir'de ayrıca bor ve kalsedon madeni de bulunmaktadır.


ÜNİVERSİTEMİZİN TARİHÇESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir'de üniversite yaşamını başlatan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri ile 1970 yılında kurulmuştur.

18 Ağustos 1993'te çıkan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri; Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Fen Bilimleri, Metalurji ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993 yılında Osmangazi Üniversitesi adıyla yeniden yapılanmıştır.

Daha sonra, 1994'de Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, 1995'te Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 1998'de Eğitim Fakültesi, 2007'de Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Mahmudiye Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı kurulmuştur.

37 yıllık bilimsel birikimi ile köklü ve güçlü bir üniversite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çağdaş bilim yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrencilerin üniversite yönetiminde yer almaları amacıyla her yıl yeniden seçilen öğrenci temsilcileri, öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilmekte, Öğrenci Konseyi ve başkanının aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu toplantılarına katılabilmektedir.


TÜM ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ TEK MERKEZDE

Tüm öğrenci işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nca yürütülmektedir. Öğrenci İşleri ile ilgili bilgiler www.ogu.edu.tr internet adresinde Öğrenci İşleri başlığı altında yayınlanmaktadır.

Öğrenciler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi ile internet üzerinden ders kaydı yapabilmekte ve akademik durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi'nden izleyebilmektedir. Kredili sistem uygulanan birim öğrencilerinden isteyenlere, sınav sonuçları, grup mesaj, ilan ve duyurular Öğrenci Bilgi Sistemi Cep Telefonu Servisi ile ulaştırılmaktadır.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ (ERASMUS) PROGRAMI

Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteleri arasında işbirliği ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören Erasmus Programına katılmıştır. Erasmus programı, akademik eğitim programlarının karşılıklı olarak tanınmasını ve diplomaların geçerli olmasını amaçlamaktadır. Değişim programı Üniversitemizde 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.

Erasmus değişim programı ile ilgilenen öğrenciler Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi ' nden bilgi alabilirler.

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Socrates / Erasmus (Yükseköğretim) Programı Hakkında Bilgiler" için tıklayınız.BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZE BURS OLANAĞI

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirildiği bölüm ya da programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000'e, dil puanı ile ilk 1000'e girerek Üniversitemize kayıt yaptıran normal örgün öğretim lisans programı öğrencilerine, 12 ay süreyle Karşılıksız Başarı Bursu verilmektedir.

Ayrıca maddi imkanı yetersiz öğrencilere de Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlediği kontenjan dahilinde karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır. Burslar öğrenim süresince Üniversitemizin belirlediği esaslara göre devam etmektedir.

İKİNCİ ANADAL LİSANS PROGRAMI İLE İKİNCİ BİR LİSANS DİPLOMASI,
YANDAL PROGRAMI İLE SERTİFİKA OLANAĞI

Çift Anadal Programı

Çift anadal ikinci lisans programının amacı, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başvuru anında sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk %20 içinde yer alması gerekir.Kendi lisans programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenciye, çift anadal programını verilen sürede en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması halinde Çift Anadal İkinci Lisans Diploması verilir

Yandal Programı

Yandal programının amacı, kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrencinin ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını sağlamaktır.Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.Yandal programını, kendi lisans programından mezuniyet hakkı elde ettiği tarihe kadar en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye "Yandal Sertifikası" verilir.
FAKÜLTE İÇİ BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ OLANAĞIGenel not ortalaması en az 2.5 olan Mühendislik Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğrencileri üçüncü yarıyıl başında kayıtlı oldukları fakültenin bölümleri arasında yatay geçiş yapabilirler.

Fakülte içi bölümlerarası yatay geçiş esasları şunlardır:

1-Üniversite içinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde ve fakültelerin kendi içindeki bölümler arasında uygulanır.
2-Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından bir gün öncesine kadar yapılabilir.
3-Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 2.5 olması gerekir.
4-Bölümle arası yatay geçiş kontenjanları; fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için öğretim yılı başında tespit edilecek yatay geçiş kontenjanından ayrı olarak belirlenir.
5-Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulur.
6-Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Mimarlık bölümünden Mühendislik bölümlerine ve Mühendislik bölümlerinden Mimarlık bölümüne yatay geçiş yapılamaz.
7-Fen-Edebiyat Fakültesinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca öğrencinin kayıtlı olduğu programın puan türündeki bölümler arasında yapılabilir. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne ise yalnız Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri yatay geçiş yapabilir. Ancak bu öğrencilerin en az iki yabancı dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) ÜDS yada KPDS' den 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekir. Bir dilden başarılı olanlar ikinci dil için ya Üniversitemizce açılacak muafiyet sınavına girerek ya da bir yıl süreyle zorunlu hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmak zorundadır. Bu şartları yerine getiremeyenler yatay geçiş yapamazlar.
8-Öğretim dili İngilizce olan bölümlere yapılacak başvurular için öğrencinin hazırlık sınıfı muafiyeti sağlamış olması veya Yabancı Diller Bölümünce açılacak hazırlık sınıfı muafiyet sınavını başarmış olması gereklidir.
9-Bölümler arası yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir ve karara bağlanır.

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde her öğrenciye öğrenimlerinde karşılaşacakları sorunların çözümünde ve ders seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır.

ÖĞRENİM DİLİ

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümünde İngilizce, Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğrencinin programı kazandığı dilin dışında İngilizce, Almanca ya da Fransızca, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunda ise İngilizce ya da Almanca dillerinin birinden bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır. Yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümler dışındaki tüm lisans programları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma olanağı vardır.

ŞEREF VE YÜKSEKŞEREF ÖĞRENCİLERİNE BELGE

Tıp Fakültesi dışındaki tüm birimlerde kredili sistem uygulanmakta olup, genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenci yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olan öğrenci yarıyıl yüksek şeref öğrencisi olarak ilan edilir.

YAZ OKULU'NDA DERS ALMA OLANAĞI

Üniversitenin öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi amacıyla açılan yaz okulunda öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞ

Üniversitemizin tüm birimlerine Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik (tıklayınız) doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

KÜTÜPHANEMİZ

Tamamen yeni anlayışla kurulan kütüphanemizde, okuma salonlarından aynı anda 700 okuyucu yararlanabilmektedir. Okuma salonları dışında araştırmacıların kullanımı için özel çalışma odaları bulunmaktadır. Kütüphanemiz, çok sayıda kitap, süreli yayın ve veri tabanı yanında kablosuz network sistemi ile internet olanağına sahiptir.

Aralarında Science Direct ve Web Of Science gibi önemli veri tabanlarının da bulunduğu beş veri tabanı kullanılarak 25.000'den fazla dergi, makale, çalışma raporu ve teze tam metin olarak ulaşılabilir.

 EĞİTİM ÖĞRETİMİN YANINDA ÇEŞİTLİ SOSYAL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF OLANAKLAR DA SİZLERE SUNULMAKTADIR

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİMİZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu amaçla Üniversitede pek çok Öğrenci Kulübü bulunmaktadır. Atatürkçü Düşünce, Türk Dünyası Dostluk, Ekonomi ve İşletme, Bilgisayar, Çevre ve Sanat, Gençlik ve Spor, Dağcılık, Havacılık, Tiyatro Kulüpleri, Eşli Danslar, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları ve Pop Müzik toplulukları bunlar arasında sayılabilir.

Her yıl Mayıs ayında düzenlenen Bahar Şenlikleri' nde öğrenciler çeşitli etkinliklere aktif olarak katılmaktadırlar.

Ayrıca, değişik alanlarda söz sahibi konuşmacıların katıldığı seminer, sempozyum, panel ve konferanslar düzenlenmektedir.

ESOGÜ Sanat Galerisi' nde açılan çeşitli sergiler yıl boyunca sürmekte ve ilgiyle izlenmektedir.

Üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının yazılarının yer aldığı Eskişehir Osmangazi Haber adıyla aylık gazete çıkarılmaktadır. Gazeteye http://oguhaber.ogu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

İnternet üzerinden yayın yapan Radyo OGÜ' de sevilen müziklere ve uzman öğretim elemanları ile yapılan söyleşilere yer verilmektedir. Radyomuz yayınları
nı Esogu.net (Sağ tarafta) içerisinden ya da buraya tıklanarak dinlenebilir.

SPOR ETKİNLİKLERİMİZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde uluslararası standartlara uygun 1200 seyirci kapasiteli bir Spor Salonu bulunmaktadır. Basketbol, Hentbol, Voleybol, Futbol, Masa Tenisi gibi spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği salonda halk oyunları, step ve müzik çalışmaları için ayrılmış bölümler vardır. Salonda ayrıca, Bedensel Uyum Merkezi, Step-Aerobik Salonu ve Sauna bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Açık ve kapalı Spor Tesislerimiz, halı futbol sahaları, tenis kortları ve basketbol sahalarıdır.

TANITIM ETKİNLİKLERİMİZ

Üniversitemizin tanıtımı ve etkinliklerin Üniversite içinde ve dışında duyurulması görevleri Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkez yerleşkemizde her yıl mart ayında düzenli olarak yapılan ESOGÜ Tanıtım Günü' nde Eskişehir ve çevre il ve ilçelerinden gelen üniversite adaylarına, üniversitemiz tüm birimleri tanıtılmaktadır. Ayrıca, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde düzenlenen fuarlarda da tanıtım standı ile Üniversitemiz ve kentimiz tanıtılmaktadır.

BARINMA- BESLENME VE SAĞLIK HİZMETLERİ

BARINMAMeşelik Yerleşkesi'ne bitişik Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 3000 yataklı Dumlupınar Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Aynı kuruma bağlı Yunusemre Öğrenci Yurdu ve Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu da şehrimizin değişik semtlerinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermektedir. Kuruma bağlı yurtlarda odalar birden fazla öğrencinin kalabileceği standarttadır.

Şehirde bulunan özel yurtlar ve apart daireler de öğrencilerin barınma gereksinimlerine cevap verebilecek niteliktedir.

BESLENMEMeşelik Yerleşkesi'nde tüm akademik, idari personel ve öğrencilerin yararlanabilecekleri Merkezi Yemekhane bulunmaktadır. Diğer tüm yerleşkelerde de öğrencilerin beslenme gereksinmelerini karşılamak üzere yemek çıkarılmaktadır.

Ayrıca üniversitemiz birimlerinde sıcak ve soğuk içeceklerin yanında fast food seçeneklerinin de sunulduğu öğrenci kafeteryaları, pastane ve salonlar hizmet vermektedir.

SAĞLIKÖğrencilerin genel sağlık ve diş sağlığı sorunlarını çözmek amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde Mediko-Sosyal Merkezi hizmet vermektedir. Bu merkezde poliklinik düzeyinde verilen hizmetten sonra gerekmesi halinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk yapılmaktadır.

MEDİKO SOSYAL MERKEZİMediko-Sosyal Merkezi'nde, öğrencilerin sağlık sorunlarını çözmek amacıyla genel sağlık ve diş hekimliği hizmetleri yanında Gençlik Danışma Birimi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi de hizmet vermektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi' nde Üniversite bünyesindeki tüm personele ve öğrencilerimize resmi bir evraka gerek duyulmadan, madde bağımlılığı, stresle başa çıkma, iletişim sorunları, uyum güçlükleriyle başa çıkma, kişiler arası ilişkilerde sorunlar, atılganlık, mükemmeliyetçilik, kendine güven ve saygı, depresyon ve kaygıyla başa çıkma gibi her türlü psikolojik soruna yönelik hizmet sunulmaktadır.

Gençlik Danışma Birimi' nde (GEDAB) ise Üniversitemiz öğrencileri ve çalışanlarına, üreme sağlığı, cinsel sağlık, gebelikten korunma yöntemleri, kişisel hijyen konularında klinik hizmeti verilmektedir.

YERLEŞİM VE ULAŞIM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik, Bademlik, Çamlık, Sivrihisar, Bağlar ve Sarıcakaya yerleşkelerinde eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir.Meşelik Yerleşkesi

Bu yerleşkede bulunan birimler:

- Rektörlük
- Eğitim Fakültesi
- Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
- Eskişehir Sağlık Yüksekokulu
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Fen Edebiyat Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Metalurji Enstitüsü
- Mühendislik Mimarlık Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Tıp Fakültesi Yerleşkede ayrıca, 80.000m2 alanda, içerisinde botanik bahçesi bulunan ESOGÜ Cumhuriyet Parkı ile Porsuk Çayı kenarında 72.000m2 alanda kurulmuş olan Porsuk Çayı Dinlenme Alanı bulunmaktadır.

Üniversitemiz Meşelik Yerleşkesine;
Şehir merkezinden ESTRAM (OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ) ve 2- 3(kırmızı)- 8- 13(Terminal- Meşelik)- 18- 24(kırmızı)- 19- 27 (Tren garı- Meşelik)-34-36-37- 42- 43- 44(kırmızı)- 50- 54- 55(Tren garı - Meşelik) numaralı belediye otobüsleri ve minibüsler ile ulaşım mümkün olmaktadır.

Bademlik Yerleşkesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Böl. ve Endüstri Müh. Böl.)
Enformatik Bölümü
Bademlik Yerleşkemize şehir merkezinden 1 ve 22 numaralı belediye otobüsleri ile ulaşılabilmektedir. 22 numaralı otobüs Bademlik- Meşelik kampüsleri arasında sefer yapmaktadır.
Çamlık Yerleşkesi

Yabancı Diller Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Çamlık Yerleşkesine şehir merkezinden ESTRAM (OTOGAR) ve 25- 42- 43- 44 numaralı belediye otobüsleri ve minübüsler ile ulaşmak mümkündür.
Ayrıca ESTRAM ile (Çarşı durağından aktarmalı) Meşelik Yerleşkesinden Çamlık Yerleşkesindeki eğitim birimlerimize ulaşılabilir.
Bağlar Yerleşkesi

Ziraat Fakültesi
Bağlar Yerleşkesine şehir merkezinden 11, 31 numaralı belediye otobüsleri ve 11, 16, 38 numaralı minibüsler ile ulaşılmaktadır.
Sivrihisar Yerleşkesi (Sivrihisar İlçesi'nde)

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde eğitim- öğretim faaliyetini sürdürmektedir.
Mahmudiye Yerleşkesi (Mahmudiye İlçesi'nde)Mahmudiye Meslek Yüksekokulu
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde eğitim- öğretim faaliyetini sürdürmektedir.


DİĞER HİZMETLERİMİZ

POSTA VE TELEFON HİZMETLERİMeşelik Yerleşkesi Tıp Fakültesi binasında bir PTT şubesi hizmet vermektedir. Ayrıca tüm birimlerde ankesörlü telefonlar bulunmaktadır.
BANKA HİZMETLERİ

Meşelik Yerleşkesi'nde İş Bankası Şubesi ve ATM'leri ile VakıfBank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Akbank ATM'leri hizmet vermektedir. Bu bankalar dünya ülkelerinde bulunan önemli bankalar ile iletişim içinde çalışmaktadır

EĞİTİM BİRİMLERİMİZ


Eğitim Fakültesi

Fakültenin temel amacı, ülkenin gereksinim duyduğu öğretmen ihtiyacını karşılayacak, akılcı, yaratıcı, sorgulayan, kritik düşünme yeteneğine sahip, öğrenmeye istekli ve gelişime açık öğretmenler yetiştirmektir. Fakültede, meslek derslerinin yanında, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerden de gelişmelerini sağlayacak ders ve etkinliklere yer verilmektedir.

Eğitim Fakültesi'nde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği programları bulunmaktadır.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAYISAL
4
30
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAYISAL
4
40
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAYISAL
4
40
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
30
Sınıf Öğretmenliği EŞİT AĞIRLIKLI
4
40
Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) EŞİT AĞIRLIKLI
4
40

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakültenin temel amacı, teknolojik düzeyde teorik bilgiye, bilimsel düşünme ve uygulama yeteneğine sahip bilim adamı ve alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Fakültenin bölümlerinde alan bilgisi veren dersler yanında çok sayıda seçmeli ders açılmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Fizik, İstatistik, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri bulunmaktadır.

Mezunlar, alanlarına göre, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, basın ve medya kuruluşları, eğitim kurumları ile sanayi ve ticaret şirketlerinde, araştırmacı, yönetici, danışman olarak görev alabilmekte ya da akademik kariyer yapabilmektedirler.

Ayrıca, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları, basın ve medya kuruluşlarında, yazar, eleştirmen, çevirmen olarak çalışmaktadırlar.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Biyoloji SAYISAL
4
60
Biyoloji (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
50
Fizik SAYISAL
4
60
Fizik (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
50
İstatistik SAYISAL
4
60
İstatistik (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
50
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL
4
50
Kimya SAYISAL
4
60
Kimya (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
50
Matematik SAYISAL
4
60
Matematik (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
50
Tarih SÖZEL
4
60
Tarih (İkinci Öğretim) SÖZEL
4
50
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZEL
4
60
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) SÖZEL
4
50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat, İşletme ve Maliye bölümleri bulunan Fakültenin temel amacı, endüstri ve hizmet sektörlerinde görev alabilecek etkin ve verimli elemanlar eğitmek ve yetiştirmektir.

Fakülte mezunları, banka ve sigortacılık, turizm, elektronik ve bilişim, sanayi ve benzeri alanlarda kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda yönetici ve uzman olarak görev alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
İktisat Bölümü EŞİT AĞIRLIKLI
4
80
İktisat Bölümü(İkinci Öğretim) EŞİT AĞIRLIKLI
4
50
İşletme Bölümü EŞİT AĞIRLIKLI
4
60
İşletme Bölümü (İkinci Öğretim) EŞİT AĞIRLIKLI
4
50
Maliye Bölümü EŞİT AĞIRLIKLI
4
60
Maliye Bölümü (İkinci Öğretim) EŞİT AĞIRLIKLI
4
50
Uluslararası İlişkiler Bölümü EŞİT AĞIRLIKLI
4
30

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Fakültenin temel amacı, alanlarında yetkin, pratik düşünen, yaratıcı ve bu sayede iş dünyası tarafından tercih edilen mühendis ve mimarlar yetiştirmektir.

Fakültede çok sayıda meslek laboratuvarının yanı sıra ortak kullanılan fizik ve kimya laboratuvarları da mevcuttur.

Fakültenin, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri Meşelik Yerleşkesi'nde, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri ise Bademlik Yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Fakülte bölümlerinde zorunlu derslerin yanında teknik ve sosyal seçmeli dersler de açılmaktadır.

Fakülte mezunları, kendi alanlarında serbest çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörde, branşlarında mühendis, mimar ve araştırmacı olarak görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Elektrik Elektronik Mühendisliği SAYISAL
4
60
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
30
Endüstri Mühendisliği SAYISAL
4
60
Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
40
İnşaat Mühendisliği SAYISAL
4
80
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
60
Jeoloji Mühendisliği SAYISAL
4
40
Kimya Mühendisliği SAYISAL
4
60
Maden Mühendisliği SAYISAL
4
60
Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
40
Makine Mühendisliği SAYISAL
4
80
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) SAYISAL
4
60
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAYISAL
4
40
Mimarlık SAYISAL
4
30
Bilgisayar Mühendisliği SAYISAL
4
30

Tıp Fakültesi

Fakültenin amacı, bilimsel ve mesleki etik ilkelerini benimsemiş, çağdaş tıp teknolojisini kullanabilen doktorlar yetiştirmektir. Öğrencilere, teorik dersler yanında verilen uygulamalı derslerde hasta ile doğrudan iletişim kurma ve hekimlik becerileri kazandırılmaktadır.

Tıp Fakültesinde, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri'ne bağlı 67 Ana Bilim ve Bilim Dalı'nda lisans ve uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Tıp Fakültesi'nde, çok amaçlı merkezi laboratuar, kapalı devre video sistemli Anatomi Laboratuarı, CCD kamera sistemi ile donatılmış Mikroskopi Laboratuarı ve temel tıp becerileri eğitiminin modeller üzerinde yapıldığı Mesleki Beceriler Laboratuarı bulunmaktadır.

Eskişehir ve çevresindeki iller için, referans hastane konumunda olan 1000 yataklı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye'de ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi'ne ve hastane mutfağında gıda üretiminde HACCP Belgesine sahip ilk kamu üniversitesi hastanesidir. Türkiye'deki sağlık kuruluşları içinde "Randevulu Hasta Kabul Sistemi"nin ilk uygulandığı üniversite hastanesi olan bu kuruluş ileri teknoloji ürünü ekipman ile donatılmıştır. Hastane yanındaki ESOGÜ Cumhuriyet Parkı içinde acil hasta naklinde kullanılmak üzere bir helikopter pisti bulunmaktadır. Ayrıca, kanser hastalarının tedavisi amacıyla, 2004 yılında hizmete giren Prof.Dr.Servet Bilir Onkoloji Merkezi, Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara hizmet vermektedir.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Tıp Fakültesi SAYISAL
6
100

Ziraat Fakültesi

Fakültenin amacı, gerekli mesleki bilgilere sahip, tarım tekniklerini bilen ve uygulayan, tarım sorunlarına çözüm üreten, çevre bilinci gelişmiş, çiftçi-üretici ve çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, yeniliklere açık, ileri görüşlü, çalışkan ve meslek ahlakına sahip ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu sebeple, Bağlar Yerleşkesi'ndeki tarım alanları ile mikroklima özelliği olan Sarıcakaya ilçesindeki arazilerde, çeşitli bitkisel üretim denemeleri yapılmakta, projeler yürütülmekte, uygulamalı çalışmalarla öğrenci eğitimi desteklenmektedir. Ayrıca üreticilere örnek çalışmalar da yapılmaktadır.

Ziraat Fakültesi'nde Ziraat Mühendisliği lisans programı bulunmaktadır.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Ziraat Mühendisliği SAYISAL
4
35

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokulun amacı, sağlık alanında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, mesleki bilgi ve beceriye sahip ebe, hemşire ve sağlık memuru yetiştirmektir.

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu'nda, Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu programlarında 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Uygulama alanı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastaneleri ile Sağlık Ocakları ve Sosyal Hizmetler kuruluşlarından yararlanılmaktadır.

Programları başarıyla tamamlayan mezunlar ülkemizde sağlıkla ilgili kuruluşlarda görev alma, kariyer yapma ve uzmanlaşma olanağına sahiptirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Hemşirelik SAYISAL
4
70
Ebelik SAYISAL
4
30

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

2007-2008 öğretim yılında açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında lisans eğitimi verilmektedir.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Turizm ve Otel İşletmeciliği SAYISAL
4
30

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu'nun amacı, sağlık hizmetleri alanında çalışacak teknik eleman yetiştirmektir.

Yüksekokulda Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Optisyenlik, Protez Ortez, Radyoloji, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile Tıbbi Laboratuar programlarında ön lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca, protez ortez, göz protezi ve optisyenlik laboratuarları ile de hem uygulamalı eğitim yapılmakta hem de Eskişehir ve çevre illerine hizmet verilmektedir.

Mezunlar, sağlık ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Ambulans ve Acil Bakım SAYISAL
2
20
Optisyenlik SAYISAL
2
15
Protez Ortez SAYISAL
2
20
Radyoloji SAYISAL
2
20
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik SÖZEL
2
20
Tıbbi Laboratuvar SAYISAL
2
30

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu'nun amacı, yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, teknolojik uygulamaları kullanabilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, yeniliklere ve grup çalışmasına açık teknik elemanlar yetiştirmektir.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyetini sürdüren Yüksekokul, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnşaat, Makine, Muhasebe ve İklimlendirme-Soğutma programları ile önlisans eğitimi vermektedir.

Mezunlar, meslek elemanı ve tekniker olarak kamu ve özel sektörde görev alabilme veya kendi işlerini kurabilme olanağına sahiptirler.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Muhasebe EŞİT AĞIRLIKLI 
2
30
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAYISAL
2
30
İnşaat SAYISAL
2
30
Makine SAYISAL
2
30
İklimlendirme-Soğutma SAYISAL
2
30

Mahmudiye Meslek Yüksekokulu

2007-2008 öğretim yılında Mahmudiye ilçesinde açılan Mahmudiye Meslek Yüksekokulu'nda Atçılık İşletmeciliği ve Nalbantlık programlarında önlisans eğitimi verilmektedir.

BÖLÜM/PROGRAM
PUAN TÜRÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
2007 Kontenjanı
Atçılık İşletmeciliği EŞİT AĞIRLIKLI 
2
15
Nalbantlık EŞİT AĞIRLIKLI 
2
15


Fen Bilimleri Enstitüsü


17 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

ANABİLİM DALLARI

Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, İlköğretim, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi, Bitkisel Üretim.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

14 Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

ANABİLİM DALLARI

Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Deontoloji, Farmakoloji, Psikiyatri, Histoloji-Embriyoloji, Biyoistatistik, Biyofizik, Hemşirelik, İç Hastalıkları.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

8 Ana Bilim Dalı'nda tezli veya tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

ANA BİLİM DALLARI

Eğitim Bilimleri, İşletme, İktisat, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İlköğretim, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi.

Metalurji Enstitüsü

Metalurji Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde verilmektedir.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NİN SUNDUĞU OLANAKLAR

" 37 yıllık bilimsel birikimi ile kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamı sunan güçlü ve köklü bir devlet üniversitesidir.
" 15235 öğrencisi, 1046 öğretim elemanı ve 1219 idari personeli ile 61 önlisans ve lisans, 43 lisans üstü programda eğitim vermektedir.
" Sayıları 60'ı bulan eğitim ve araştırma laboratuarlarında uygulamalı eğitim yapılmaktadır.
" Üniversitemiz Avrupa üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yapıldığı Erasmus Programı'na dahildir.
" Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Avrupa Mühendislik Eğitimi Birliği (SEFİ)'ne ilk üye olan 4 üniversiteden biridir.
" 2005 yılında Uluslararası Atıf İndekslerince (SCI, SSCI) taranan ve etki faktörü yüksek dergilerde çıkan yayın sayımız artış göstererek 211'e çıkmış olup, öğretim üyesi başına düşen SCI yayın sayısı 0.45'e yükselmiştir.
" 2006 ÖSS sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerimizin %50'si Üniversitemizi ilk 6 sırada tercih etmişlerdir.
" Tıp Fakültesi mezunlarımız TUS'da, toplam kontenjan içinde yerleşen adaylar sıralamasında ilk 11 içinde yer alarak başarılarını sürdürmektedirler. (Nisan 2004'de 35 tıp fakültesi içinde 8'nci; Eylül 2004'de 41 tıp fakültesi içinde 9'ncu ; Nisan 2005'de 40 Tıp Fakültesi içinde 7'ci ; Eylül 2005'de 41 Tıp Fakültesi içinde 10'ncu Nisan 2006'da 41 Tıp Fakültesi içinde 6., Eylül 2006'da 43 Tıp Fakültesi içinde 11.sırada)
" Her öğrenciye öğrenim sırasında karşılaşacağı sorunların çözümünde ve ders seçiminde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman görevlendirilir.
" Yabancı dil hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümler dışındaki tüm bölümlerde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma olanağı vardır.
" Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirildiği bölüm ya da programın puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000'e, dil puanı ile ilk 1000'e girerek Üniversitemize kayıt yaptıran normal örgün öğretim öğrencilerine karşılıksız burs verilir.
" Çift anadal programı ile, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrenciye aynı zamanda ikinci bir lisans diploması, yandal programı ile de kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrenciye ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika alma olanağı vardır.
" Mühendislik Mimarlık Fakültesi içinde bölümler arası yatay geçiş mümkündür.
" Yaz Okulu ile, açılması halinde öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.
" Öğrenciler kendi seçtikleri temsilciler aracılığı ile öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilir, Öğrenci Konseyi Başkanı aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu veya Senato'sunda tartışabilirler.
" Aynı anda 700 okuyucunun yararlanabildiği kütüphanede, çok sayıda kitap, süreli yayın ve veri tabanı yanında kablosuz Bilgisayar Ağı Sistemi ile yaygınağa ulaşım olanağı sunulmaktadır.
" Üniversitenin bütün birimlerinde yaygınağ bağlantılı bilgisayar kullanma olanağı vardır.
" Öğrencilerin yerleşkelerimizde ve kentteki kültür, sanat, spor etkinliklerinin zenginliği öğrencilerimiz için olumlu bir ortam yaratmaktadır.
" Üniversitemizde farklı alanlarda etkinlik gösteren 70'e yakın Öğrenci Kulübü vardır.
" Öğrenciler, kontenjan dahilinde üniversite birimlerinde kısmi zamanlı çalışma olanağına sahiptir.
" Tüm üniversitelere yaygınlaştırılması planlanan ve Türkiye'de şu an sadece 6 üniversitede bulunan Gençlik Danışma Birimi'nde (GEDAB) üreme sağlığı konularında hizmet verilir.
" Üniversite gazetesi ESOGÜHABER'de isteyen öğrenciler yazı, şiir ve karikatürlerini yayınlayabilirler.
" Spor salonunda bulunan Bedensel Uyum Merkezi öğrencilere açıktır.
" 2007-2008 öğretim yılında, Meşelik Yerleşkemizde 2 cep sineması ve kafeteryaların bulunduğu, kuru temizleme ve kırtasiye gibi hizmetlerin sunulacağı ESOGÜ Çarşısı açılmıştır.
" Toplam 6 yerleşkemizde yaklaşık olarak 267,469 m2'lik kapalı alanda eğitim öğretim yapılmakta, 169,637 m2'lik alanda dinlenme ve park olanakları sunulmakta, 35,699 m2'lik alanda ise çeşitli spor etkinlikleri yapılabilmektedir.


Eylül
Etkinlik Takvimi İçin Tıklayın

Esogu Öğrenci Bilgi Sistemi
Tüm Etkinlikler İçin Tıklayınız
  Yeni Etkinlikler

#Bu da Bitti#
Resimler Atildi:)

BiTTi :)
Resimler Atıldı
 Biten Son Etkinlikler
Esogu.net Recep İvedik 3 İzletisi
Etkinlik Bitti
Resimler Atılıyor...
Esogu.net Kahvaltı
Bitti - Fotoğraflar Atıldı
Esogu.net Kahvaltı ve Bowling
Fotoğraflar Atıldı...